ศาลจังหวัดนางรอง
Nangrong Provincial Court

 

แผนปฏิบัติการ64

News
ศาลจังหวัดนางรองให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ และคณะฯ ในโอกาสตรวจราชการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบที่ ๒) ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ศาลจังหวัดนางรองเข้าร่วมสัมมนา หลักสูตร “วิธีพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ในคดีแพ่ง การสืบพยานออนไลน์ และการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีแพ่ง” จุลสารศาลจังหวัดนางรอง ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2564 ศาลจังหวัดนางรองจัดกิจกรรม Open House “ชวนน้องท่องศาล” ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ประกาศ การบริหารคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

Info Corporate Banking

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

ข่าวประชาสัมพันธ์

+

ข่าวประกวดราคา

+

ข่าวบรรจุ/โยกย้าย/สมัครงาน

+

ข่าวทุนการศึกาา/อบรม/สัมมนา