ศาลจังหวัดนางรอง
Nangrong Provincial Court

ศาลจังหวัดนางรอง